Tuesday, December 14, 2010

E- PENYATA GAJI

Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah membangunkan sistem e-PENYATA GAJI bagi kemudahan penjawat awam. penjawat awam perlu mencetak sendiri penyata gaji dan penyata pendapatan tahunan dengan melayari laman web JANM http://.www.anm.gov.my Penyata gaji boleh dicetak satu hari sebelum tarikh bayaran gaji selama 18 bulan. Tarikh pelaksanaan e-PENYATA GAJI akan dilaksanakan pada bulan November 2010

No comments: